impaktovaný článek
Mikeszová, Martina, Martin Lux, Anne Morisseau. 2009. „Potenciální finanční nedostupnost nájemního bydlení po deregulaci nájemného – regionální perspektiva.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 45 (2): 315-343. ISSN 0038-0288.

Článek se zabývá analýzou regionálních diferencí v míře potenciálního ohrožení finanční nedostupností nájemního bydlení po skončení procesu deregulace nájemného v ČR. Jeho cílem je tak identifikovat typy domácností potenciálně ohrožené finanční nedostupností bydlení, zmapovat vývoj potenciální (ne)dostupnosti bydlení od roku 2000 i vývoj samotných regionálních rozdílů v zastoupení ohrožených domácností mezi kraji ČR.

Sdílejte tuto stránku