recenzovaný článek
Šafr, Jiří. 2009. „Poziční generátor a měření sociálního kapitálu v egocentrické síti.“ Data a výzkum - SDA Info 3 (2): 211-240. ISSN 1802-8152.

Představuji českou verzi metody měřící egocentrickou sociální síť – Poziční generátor a relevantní měřítka sociálního kapitálu. Respondenti uvádí kontakt na 18 profesí rozdílného statusu. Validitu vybraných měřítek zhodnocuji v regresních modelech se sociodemografickými znaky, etnickou a vzdělanostní diverzitou egosítě a pomocí korelací s efekty vlastností sítě (příjem, profesní mobilita, důvěra, spokojenost se životem a tolerance k etnickým skupinám). Diskutuji porovnání s jinými nástroji a doporučení pro další použití.

 

Sdílejte tuto stránku