nerecenzovaný článek
Hašková, Hana. 2005. „Pracující matky a genderové role ve výsledcích mezinárodního longitudinálního výzkumu.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 6 (1): 22-27. ISSN 1213-0028.

Článek přináší komparativní analýzu dat mezinárodního longitudinálního výzkumu ISSP 1994 a 2002, zaměřeného na šetření genderových rolí a rodinného života. Z analýzy vyplývá, že z hlediska postojů k genderovým rolím a pracujícím matkám, bylo možné rozdělit evropské země tak, že země bývalého východoevropského bloku tvořily jak v polovině 90. let, tak i na začátku nového tisíciletí samostatný celek. I přes tehdejší politiku plné zaměstnanosti v zemích bývalého východoevropského bloku byly měřené postoje jejich obyvatel překvapivě tradiční (konzervativní). Tato situace, stejně jako i názorové posuny a proměny v praxi kombinace placené práce a mateřství v druhé polovině 90. let, jsou na příkladu ČR, vysvětleny konkrétními sociálně-politickými změnami a vývojem na trhu práce.

 

Sdílejte tuto stránku