kapitola v knize / monografii
Hamplová, Dana. 2012. „Přehled výzkumů o rodině.“ Pp. 286-301. Cesty k datům. Zdroje a management sociálněvědních dat v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 470 s. ISBN 978-80-7419-111-4.

Kapitola podává přehled výzkumů o rodině, které byly realizovány v uplynulých deseti letech a data z nich jsou veřejně přístupná. Text informuje o datech z výzkumných šetření, která se věnovala tématům relevantním pro výzkum rodiny, jako jsou postoje k manželství a partnerství, sexuální chování, rodičovství, interrupce či role v rodině.

 

Součást publikace: 
Sdílejte tuto stránku

Připojené odkazy