kapitola v knize / monografii
Lux, Martin. 2005. „Present State of Housing Finance in Countries in Transition.“ Pp. 3-9 in Müllender, Leo (ed.). Housing Finance Systems for Countries in Transition – Principles and Examples. Geneva, New York: United Nations, Economic Commission for Europe. 87 s. ISBN 92-1-116923-2.

Kapitola popisuje hlavní faktory při utváření poptávky a nabídky tržního financování vlastnického bydlení v tranzitivních zemích mezi roky 1990 a 2001. Kapitola rovněž uvádí hlavní bariéry pro další rozvoj systémů tržního financování vlastnického bydlení v regionu.

 

Sdílejte tuto stránku