kapitola v knize / monografii
Novotný, Lukáš. 2007. „Přeshraniční spolupráce a vzájemné vnímání Čechů a Němců v přímém sousedství.“ Pp. 65-84 in Houžvička, Václav, Lukáš Novotný (eds.). Otisky historie v regionálních identitách obyvatel pohraničí. Sebedefinice a vzájemné vnímání Čechů a Němců v přímém sousedství. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 170 s. ISBN 978-80-7330-109-5.

Předložená studie se zaměřuje na zkoumání vzájemného vnímání obyvatelstva pohraničních oblastí Bavorska a západních Čech. Analýza vztahu historického vědomí k utváření regionální identity se opírá o empirické šetření biografických identit pohraničí, jež proběhlo v ČR a Bavorsku v létě roku 2004 na území přiléhajícím ke společné hranici.

Left

Témata: 
identita
mezilidské vztahy
náboženství a religiozita
regiony
Sdílejte tuto stránku