impaktovaný článek
Tuček, Milan, Pavel Machonin

Prestiž povolání v České republice v roce 1992