kapitola v konferenčním sborníku
Linek, Lukáš, Pat Lyons. 2005. „Přesuny voličů ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2004 v České republice: Testování některých implikací teorie národních voleb druhého řádu.“ Pp. 216-242 in Dančák, Břetislav, Petr Fiala, Vít Hloušek. Evropeizace. Nové téma politologického výzkumu. Brno: Mezinárodní politologický ústav. ISBN 80-210-3865-9.

Text prozkoumává s použitím techniky ekologického usuzování přesuny voličů v České republice mezi volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2002 a volbami do Evropského parlamentu v roce 2004. Dosažené výsledky jsou porovnávány s výsledky analýz dvou dotazníkových šetřeních. Předkládané výsledky podporují většinu předpovědí teorie národních voleb druhého řádu a generují další hypotézy pro další výzkum.

Left

Oddělení: 
Témata: 
EU
politika (a postoje k politice)
volby (a volební výzkumy)
Sdílejte tuto stránku