kapitola v knize / monografii
Linek, Lukáš, Pat Lyons. 2007. „Přesuny voličů ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2004 v České republice: Testování některých implikací teorie národních voleb druhého řádu.“ Pp. 249-264 in Linek, Lukáš, Jan Outlý, Gábor Tóka, Agnes Batory (eds.). Volby do Evropského parlamentu 2004. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 314 s. ISBN 978-80-7330-106-4.

Text testování teorie voleb druhého řádu v podmínkách České republiky. Autoři analyzovali dva základní datové soubory o volebním chování občanů: data z povolebního dotazníkového šetření EES 2004 a data z volebních statistik. Autoři ukázali, že většina charakteristik voleb do EP v ČR je v souladu s tvrzeními teorie národních voleb druhého řádu. Empirická zjištění prezentovaná v textu navíc naznačují několik významných rozšíření teorie. Ta autoři uvádějí v podobě čtyř nových hypotéz.

Součást publikace: 
2007
Linek, Lukáš, Jan Outlý, Gábor Tóka, Agnes Batory (eds.)

Left

Oddělení: 
Témata: 
EU
politika (a postoje k politice)
volby (a volební výzkumy)
Sdílejte tuto stránku