recenzovaný článek
Sunega, Petr, Martina Mikeszová, Martin Lux. 2009. „Příčiny regionálních nerovností ve finanční dostupnosti bydlení v ČR.“ E+M. Ekonomie a management 7 (2): 55-75. ISSN 1212-3609.

Cílem článku je zmapování vývoje jedné z dimenzí sociálních nerovností ve spotřebě bydlení - vývoje regionálních nerovností ve finanční dostupnosti bydlení v České republice v období 2000 – 2006. Článek se zaměřuje na statistickou analýzu souvislostí mezi vývojem regionálních nerovností ve finanční dostupnosti bydlení a vývojem ekonomické výkonnosti regionů v ČR.

Sdílejte tuto stránku