kapitola v konferenčním sborníku
Mansfeldová, Zdenka. 2006. „Přímé zahraniční investice a jejich vliv na europeizaci pracovních vztahů.“ Pp. 35-39. Trvalo udržateľný rozvoj a globalizácia. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě. ISBN 80-227-2441-6.

Příspěvek se zabývá vlivem přímých zahraničních investic (PZI) na evropeizaci industriálních vztahů v podmínkách pokračující ekonomické a politické integrace Evropy. PZI hrály důležitou úlohu nejen v modernizaci ekonomik, ale měly vliv i na oblast vztahů mezi vedením firem a zaměstnanci.

Left

Oddělení: 
Témata: 
ekonomie
EU
politika (a postoje k politice)
práce
Sdílejte tuto stránku