kapitola v knize / monografii
Nešpor, Zdeněk R. 2012. „Přínos sociologie náboženství církevnímu a náboženskému dějepisectví.“ Pp. 131-146 in Hanuš, Jiří (ed.). Eseje o povaze církevních dějin. Brno: CDK. 187 s. ISBN 9788073252731.

Co jsou to církevní dějiny? Jaké je jejich postavení v rámci ostatních historických oborů? A jaký mají vztah k církevním společenstvím a jejich teologiím? Jsou církevní dějiny perspektivní disciplínou? A pokud ano, v čem tkví jejich přínos? Představují v dnešní době kreativní a novými impulsy a inspiracemi nabitý projekt, nebo pouze okrajovou složku historie, spíše jen trpěnou? Která témata církevních dějin jsou dnes nosná, které oblasti by měly být zpracovány? Autoři jednotlivých esejů - historikové, teologové i společenskovědní badatelé - se v této publikaci snaží na jedné straně vystihnout specifika církevních dějin jako historického oboru, a na straně druhé poukázat na rozmanité vazby, které existují mezi historiografií, církevní historiografií a některými příbuznými obory.

Left

Témata: 
náboženství a religiozita
Sdílejte tuto stránku