recenzovaný článek
Brož, L., T. Stöckelová

Přísliby a úskalí symetrie: sociální vědy v zemi za zrcadlem

Brož, L., T. Stöckelová. 2015. „Přísliby a úskalí symetrie: sociální vědy v zemi za zrcadlem.“ Cargo: časopis pro kulturní / sociální antropologii 1-2: 5-33. Dostupné z: http://cargojournal.org/index.php/cargo/article/view/22/22.