kapitola v knize / monografii
Sládek, Jan

Privatizace bytového fondu v České republice

Sládek, Jan. 2011. „Privatizace bytového fondu v České republice.“ Pp. 19-27 in Lux, Martin (ed.). Standardy bydlení 2010/2011: Sociální nerovnosti a tržní rizika v bydlení. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 205 s. ISBN 978-80-7330-213-9.

Klíčovými otázkami kapitoly tak jsou: (a) Existovala jasná představa o cílech privatizace bytového fondu? (b) Byla formulována nějaká alternativa ke zvolené privatizační strategii? (c) Jakou roli při rozhodování o privatizační strategii hrála ideologie? Kapitola se věnuje rovněž teoretické diskuzi o změnách v zemích střední a východní Evropy po roce 1989 a relevanci pojmů jako jsou "tranzitivní", "transformační" a "path-dependence", a to právě v souvislosti s privatizací bytového fondu.