impaktovaný článek
Nešpor, Zdeněk R.

Problém subjektivního smyslu jednání v díle Maxe Webera, Clifforda Geertze a Rudolfa Bultmanna

Nešpor, Zdeněk R. 2002. „Problém subjektivního smyslu jednání v díle Maxe Webera, Clifforda Geertze a Rudolfa Bultmanna.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 38 (5): 551-562. ISSN 0038-0288.

M. Weber, C. Geertz a R. Bultmann jsou často citováni antropology a sociology, kteří se pokoušejí nalézt podstatu lidského jednání pomocí analýzy subjektivního smyslu jednání. Článek se zaměřuje na rozbor epistemologických a metodických koncepcí zmíněných autorů, přičemž autor ukazuje, že každý z nich se k takto vymezenému problému postavil značně odlišně. Rozdíl mezi Weberovými a Geertzovými teoretickými konstrukcemi vychází především z jejich odlišného pochopení podstaty kultury, zatímco Bultman se v přísném smyslu nevěnoval analýze subjektivního smyslu jednání, nýbrž se pokoušel - jak tomu sám rozuměl - o rozbor všelidského existenciálního prožívání skutečnosti.