popularizační článek
Simonová, Natalie. 2006. „Problematika vzdělávání se nikdy nevyčerpá a nikdy nezastará (editorial).“ Socioweb 2006 (7): 1. ISSN 1214-1720. Dostupné z: http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/131_socioweb%207-06%20cely.pdf.

Editorial ukazuje šíři zastoupených témat v monočísle Sociowebu věnovanému sociologii vzdělání. Naznačuje, jak různorodá může práce na tomto tématu být i v rámci jednoho (nevelkého) výzkumného týmu a zároveň uvádí, co oddělení Sociologie vzdělání a stratifikace v poslední době produkuje.

The editorial shows the amount of themes represented in this monothematic number of Socioweb, devoted to Sociology of Education. It indicates how heterogeneous can the work on this theme be in one small research team. In the same time it shows what do members of the team produce lately.

Sdílejte tuto stránku