kapitola v knize / monografii
Křížková, Alena. 2008. „Proč také naše společnost potřebuje antidiskriminační zákon?“ Pp. 195 – 223 in Anthony Giddens, Jonathan H. Turner (eds). Přínos a potenciál vědeckého výzkumu v oblasti migrace. Praha: Sociologické nakladatelství SLON.

xxx

Sdílejte tuto stránku