kapitola v knize / monografii
Kolářová, Jitka, Marta Kolářová, Martin Vávra. 2009. „Profily časopisů Bravo a ABC.“ Pp. 15-22 in Bayer, Ivo, Jitka Kolářová, Marta Kolářová, Martin Vávra. Zobrazování nerovností a hodnotová poselství v časopisech pro děti a mládež na příkladu časopisu Bravo. Sociologické studie / Sociological Studies 09:9. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 125 s. ISBN 978-80-7330-172-9.

Předkládaná studie zkoumá obsahy časopisů pro mladé, zejména z hlediska zprostředkování životního způsobu, reprodukce nerovností a nabízených hodnotových orientací. Zaměřuje se na analýzu dvou nejčtenějších titulů pro mládež – Bravo a ABC, přičemž těžiště zkoumání spočívá na sledování prvního z nich. Autoři používají tři analytické postupy: kvantitativní analýzu výskytu slov kombinovanou s kvalitativní interferenční analýzou, diskurzivní analýzu a etnografickou obsahovou analýzu. Hlavní zjištění spočívají v tom, že zvláště časopis Bravo zprostředkovává životní styl zejména v podobě komerční kultury mládeže (především v módě a hudbě), klade důraz na zábavu a návody na to, jak se stát atraktivními. Hlavní hodnoty, které ukazuje, zejména na příbězích mladých celebrit, jsou úspěch, pracovitost, nezávislost, doplněné přitažlivým vzhledem a tradičními rodinnými hodnotami. V rubrikách zaměřených na rady čtenářům v oblasti intimních vztahů prosazuje časopis jako dominantní hodnoty jejich vlastní štěstí, prospěch a vývoj; nejde ovšem o bezhlavý hédonismus a egoismus, ty jsou omezeny zdravotními ohledy i hledisky morálními. Ale i zde je kladen poměrně velký důraz na vzhled a atraktivitu jako nutné podmínky pro spokojený život.

Součást publikace: 
Sdílejte tuto stránku