kapitola v knize / monografii
Vlachová, Klára

Proměny české politické scény - strany a voliči

Vlachová, Klára. 2000. „Proměny české politické scény - strany a voliči.“ Pp. 227-252 in Matějů, Petr, Klára Vlachová (eds.). Nerovnost, spravedlnost, politika. Česká republika 1991-1998. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 402 s. ISBN 80-85850-82-6.

Tato kapitola se věnuje proměnám stranického systému a mapuje posuny voličského chování, jeho postupný vývoj. Zaměřuje se také na pozitivní a negativní politicko-psychologické vazby. Dokazuje, že stejně jako se postupně usazoval systém stran, stabilizovaly se také volební preference i skutečné volební chování. Česká politická scéna prošla změnami a přiblížila se podobě politické scény známé ze západních demokracií. Klesal počet voličů, kteří měnili svůj volební záměr od jedněch voleb k druhým nebo uprostřed volební kampaně.
 

Součást publikace: 

Left

Témata: 
politika (a postoje k politice)
volby (a volební výzkumy)