kapitola v konferenčním sborníku
Nešpor, Zdeněk R. 2021. „Proměny sociologie jako vědní disciplíny po nástupu komunistického režimu.“ Pp. 75–87 in Drahomír Suchánek (ed.). Univerzita a republika. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-4856-9.

Left

Témata: 
dějiny sociologie
Sdílejte tuto stránku