impaktovaný článek
Simonová, Natalie. 2009. „Proměny v mezigeneračním přenosu dosaženého vzdělání v České republice v historické perspektivě.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 45 (2): 291–313. ISSN 0038-0288.

Stať se zabývá vývojem vzdělanostní reprodukce v českých zemích mezi lety 1906-2003 z pohledu vzdělanostní mobility. Analýza je založena na sledování mezigenerační reprodukce dosaženého vzdělání na dvou vzdělanostních přechodech mezi 3 vzdělanostními stupni (vzděláním bez maturity, s maturitou a vysokoškolským). Text poskytuje informaci o typických mobilitních drahách a odlišných mobilitních vzorcích v obdobích před r. 1948, mezi lety 1948 a 1989, a po roce 1989.

The article explains educational reproduction in the Czech Lands between 1906 and 2003 from the perspective of educational mobility. The analysis is based on observations of the intergenerational transmission of educational status in two educational transitions between three educational levels (lower secondary, upper secondary, and higher education). It provides information about typical mobility trajectories and mobility patterns in periods before 1948, between 1948 and 1989, and after 1989.

Sdílejte tuto stránku