odborná kniha / monografie
Kolářová, Marta. 2009. Protest proti globalizaci. Gender a feministická kritika. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 253 s. ISBN 978-80-86429-96-0.

Publikace se zabývá genderovými aspekty globalizace a antiglobalizačního hnutí ve světě a v České republice. Hlavní otázka, kterou si autorka položila, zní: Kde se setkává a míjí antiglobalizační kritika s feministickým pojetím globalizace? Práce představuje feministickou kritiku globalizace a její začlenění v antiglobalizačním diskurzu. Jako průsečík feminismu a antiglobalismu ve světě chápe ženskou organizovanost zdola proti negativním dopadům neoliberálních politik. Kniha pojednává o různých aspektech současného antiglobalizačního hnutí – jeho ideologických rámcích, složení a taktikách. Specificky pak zkoumá český antiglobalizační aktivismus společně s význačnými protestními událostmi. V centru případové studie stojí otázka, jak české hnutí tematizuje genderové otázky globalizace a jakými genderovými aspekty se dále vyznačuje. Jsou muži globální a ženy lokální? Co je to sweatshop a jak se dá bránit proti otrocké práci? Lze bojovat prachovkou proti Mezinárodnímu měnovému fondu? Může antiglobalizační hnutí a feminismus najít společnou řeč?

Left

Témata: 
gender
globalizace
identita
občanská společnost
práce
Sdílejte tuto stránku