popularizační článek
Straková, Naděžda

Proudy v Chartě 77