odborná kniha / monografie
Lebeda, Tomáš, Klára Vlachová, Blanka Řeháková. 2009. První volby do Senátu. Analýza voleb do Senátu Parlamentu České republiky v roce 1996. Sociologické studie / Sociological Studies 09:1. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 108 s. ISBN 978-80-7330-162-0.

První senátní volby nastolily otázku o smyslu volby do orgánu, podstata jehož existence spolu s jeho funkcemi nejsou ze strany jeho tvůrců jasně vysvětleny a obhájeny. Nejčastějším důvodem neúčasti ve volbách do Senátu v roce 1996 byl nesouhlas s existencí Senátu. Voliči i politické strany měli poprvé příležitost poznat specifické vlastnosti dvoukolového většinového systému. Přes zavedení většinové volby se stranické složení Senátu nijak zásadně nelišilo od Poslanecké sněmovny.

Left

Oddělení: 
Témata: 
politika (a postoje k politice)
volby (a volební výzkumy)
Sdílejte tuto stránku