impaktovaný článek
Beláňová, Andrea, Trejbalová, Tereza. 2020. „„Prvních deset let jsem si s personálem netykal.“ Pozice kaplana v české věznici.“ Sociológia - Slovak Sociological Review 52 (1): 5-23. Dostupné z: https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&part=article_response_page&journal_article_no=17942.

Kaplan jako reprezentant náboženského diskurzu představuje roli konfliktní s normami sekulární instituce, ve které je zaměstnán. V tomto ohledu je věznice zvláště specifickým místem výkonu práce. V našem článku se na základě kvalitativních dat zabýváme pozicí a identitou vězeňského kaplan v českém vězeňském systému. Tvrdíme, že hlavním zdrojem napětí na pracovišti je kaplanův zájem o vězně jako jednotlivce. Tato tendence je často v přímém kontrastu se zájmy vězeňského systému. Upozorňujeme ale také na pozitivní potenciál kaplanské role.

Left

Témata: 
kriminalita
náboženství a religiozita
Sdílejte tuto stránku