recenzovaný článek
Kostelecký, Tomáš. 2005. „Public Administration, Regional Policy, and the Committee of the Regions - Interaction of Regional, National and European Influences in the Pre-accession Czech Republic.“ NISPAcee Occasional Papers in Public Administration and Public Policy 6 (1): 14-34. ISSN 1335-5945.

Cílem práce je studovat interakci regionálních, národních a evropských vlivů na vývoj v České republice v předvstupním období ve sféře veřejné správy a regionální politiky. Zvláštní pozornost je věnována roli Výboru regionů, který representuje instituci EU nejbližší svým zaměřením tématu výzkumu. Výzkum dokládá rostoucí význam regionálních institucí v České republice a jejich dlouhodobý vliv na vývoj v zemi.
 

Left

Témata: 
politika (a postoje k politice)
regiony
veřejná správa
Sdílejte tuto stránku