jiná publikace
Patočková, Věra; Čermák, Daniel. 2017. „Půda - kompetence a zájem veřejnosti 2017.“ [datový soubor]. Dostupné z: http://nesstar.soc.cas.cz/webview/index.jsp?v=2&submode=abstract&study=http%3A//147.231.52.118%3A80/obj/fStudy/V1705b&mode=documentation&top=yes.

Dotazníkové šetření je zaměřeno na vztah veřejnosti k půdě a mapuje názory na vybrané jevy spojené s půdou v kontextu České republiky.

Sdílejte tuto stránku