impaktovaný článek
Lux, Martin. 2007. „The Quasi-Normative Approach to Housing Affordability: The Case of the Czech Republic.“ Urban Studies 44 (5/6): 1109-1124. ISSN 0042-0980.

Článek se snaží přispět do diskuse o normativitě při analýze finanční dostupnosti bydlení. Přístup, který byl v článku aplikován, je založen na odhadu ekonomických quasi-normativů na úroveň nájemného v sektoru nájemního bydlení s regulovaným nájemným (sociálního bydlení), a to z hlediska výše veřejných nákladů při různých úrovních výše nájemného.

Sdílejte tuto stránku