odborná kniha / monografie
Linková, Marcela, Mladenic, D, Oleksy, E, Palasik, M, Papp, E, Piscová, M, Velichová, D. 2008. Re-claiming a political voice: women and science in Central Europe. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 240 s. ISBN 978-80-7330-139-2.

Monografie zkoumá otázku postavení žen ve vědě v pěti zemích střední Evropy (ČR, Maďarsko, Polsko, Slovensko a Slovinsko). Problematiku postavení žen ve vědě nahlíží z historického hlediska a zkoumá dopady východního rozšíření na tematizaci problematiky v těchto pěti zemích dnes.
 

Left

Oddělení: 
Témata: 
gender
sociologie vědy
Sdílejte tuto stránku