impaktovaný článek
Nešpor, Zdeněk R.

Reemigrace českých západních emigrantů v 90. letech 20. století z hlediska ekonomické sociologie

Nešpor, Zdeněk R. 2005. „Reemigrace českých západních emigrantů v 90. letech 20. století z hlediska ekonomické sociologie.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 41 (1): 31-55. ISSN 0038-0288.

Autor aplikuje perspektivu ekonomické sociologie ve svém výzkumu českých západních reemigrantů z 90. let 20. století a jejich percepce současné české společnosti, ekonomických sociokulturních institucí a podnikatelského jednání. Dokládá, že dosud trvají zásadní rozdíly mezi českou a západní společností, a to v důsledku významného podílu historického a sociokulturního zakotvení vzorců ekonomické kultury.