odborná kniha / monografie
Kostelecký, Tomáš, Jana Stachová, Daniel Čermák

Region a politika