kapitola v knize / monografii
Havlíček, Tomáš - Klingorová, Kamila - Nešpor, Zdeněk R. - Vojtíšek, Zdeněk. 2020. „Regionální diferenciace postsekulárních projevů na příkladu modelových regionů.“ Pp. 85–100 in Tomáš Havlíček, Kamila Klingorová a kol. Postsekularismus v Česku. Trendy a regionální souvislosti. Praha: P3K. ISBN 978-80-7667-016-7.

Left

Témata: 
náboženství a religiozita
Sdílejte tuto stránku