recenzovaný článek
Kostelecký, Tomáš

Regionální diferenciace sociální problémovosti v ČR