kapitola v konferenčním sborníku
Mikeszová, Martina. 2008. „Regionální disparity ve finanční dostupnosti nájemního bydlení.“ Pp. 78-93 in Kutscherauer, Alois (ed.). Regionální disparity - jejich pojetí, klasifikace a měření. Sborník přednášek: mezinárodní vědecký seminář: Šilheřovice, 13.-14.11.2008. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. ISBN 978-80-248-1890-0.

Příspěvek se zaměřuje na analýzu regionálních disparit ve finanční dostupnosti nájemního bydlení v České republice. V příspěvku je diskutována problematika měření finanční dostupnosti bydlení i nedostupnosti zdrojů dat. Dále příspěvek ukazuje výsledky analýzy regionálních disparit ve finanční dostupnosti nájemního bydlení v letech 2000 – 2006. Cílem příspěvku je zjistit, zda se disparity mezi regiony a mezi různými typy domácností zvyšovaly nebo snižovaly.

Sdílejte tuto stránku