kapitola v knize / monografii
Mikeszová, Martina, Martin Lux. 2011. „Regionální nerovnosti ve finanční dostupnosti bydlení v ČR.“ Pp. 50-58 in Lux, Martin (ed.). Standardy bydlení 2010/2011: Sociální nerovnosti a tržní rizika v bydlení. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 205 s. ISBN 978-80-7330-213-9.

Kapitola je věnována zodpovězení následujících otázek: (1) Zda vývoj regionálních nerovností ve finanční dostupnosti bydlení v ČR odpovídá teorii konvergence nebo divergence, resp. neodpovídá ani jedné z těchto teorií. (2) Jak se vyvíjel počet typů domácností ohrožených finanční nedostupností tržního nájemního bydlení, a tedy i sociálním vyloučením, v regionech ČR? (3) Zda by vývoj regionálních nerovností ve finanční dostupnosti bydlení mohl být příčinou nízké úrovně migrace za prací v ČR.

Sdílejte tuto stránku