odborná kniha / monografie
Lux, Martin, František Kuda (eds.). 2008. Regionální rozdíly v dostupnosti bydlení v České republice. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 193 s. ISBN 978-80-7330-149-1.

Předkládaná monografie „Regionální rozdíly v dostupnosti bydlení v České republice“ se snaží, a to za využití nových metodických přístupů, alternativních datových zdrojů a nových pohledů na tuto problematiku, postihnout vývoj regionálních rozdílů ve finanční a fyzické dostupnosti bydlení v naší zemi, a to zejména mezi roky 2000 a 2006. Jelikož vývoj regionálních rozdílů v dostupnosti bydlení může mít i velmi významné negativní sociální či ekonomické dopady, které budou řešitelským týmem analyzovány v budoucnu, může tato monografie sloužit nejen jako důležitý informační zdroj o vývoji dostupnosti bydlení u nás či jako odborná publikace navrhující nové metodické postupy relevantní pro vědeckou komunitu, které je prioritně určena, ale také jako důležitý podklad při rozhodování o budoucím směřování bytové či celkové hospodářské politiky naší země. 

Sdílejte tuto stránku

Připojené odkazy