kapitola v knize / monografii
Lux, Martin, Martina Mikeszová. 2008. „Regionální rozdíly ve finanční dostupnosti nájemního bydlení mezi roky 2000-2006.“ Pp. 17-63 in Lux, Martin, František Kuda (eds.). Regionální rozdíly v dostupnosti bydlení v České republice. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 193 s. ISBN 978-80-7330-149-1.

Cílem kapitoly bylo popsat vývoj regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti nájemního bydlení v ČR mezi roky 2000 a 2006 pro různé typy a shluky domácností a následně vyvodit základní socioekonomické důsledky tohoto vývoje.

Součást publikace: 
Sdílejte tuto stránku