nerecenzovaný článek
Řeháková, Blanka, Klára Vlachová

Relativní sociální, ekonomická a politická deprivace v České republice