nerecenzovaný článek
Řeháková, Blanka, Klára Vlachová. 1994. „Relativní sociální, ekonomická a politická deprivace v České republice.“ Data & Fakta 1994 (9-10). ISSN 1210-7743.

Left

Témata: 
politika (a postoje k politice)
sociální nerovnosti
Sdílejte tuto stránku