kapitola v knize / monografii
Nešpor, Zdeněk R.

Religion in der tschechischen Gesellschaft nach 1989

Nešpor, Zdeněk R. 2009. „Religion in der tschechischen Gesellschaft nach 1989.“ Pp. 877-894 in Schulze Wessel, Martin, Martin Zückert. Handbuch der Religions- und Kirchengeschichte der böhmischen Länder und Tschechiens im 20. Jahrhundert. München: Oldenbourg. 976 s. ISBN 978-3-486-58957-3.

Autor shrnuje nejdůležitější vývojové trendy současné české religiozity, zejména v souvislosti s církevními, kulturními, sociálními a politickými změnami po roce 1989.

Left

Oddělení: 
Témata: 
náboženství a religiozita
transformace