impaktovaný článek
Nešporová, Olga, Zdeněk R. Nešpor. 2009. „Religion: An Unsolved Problem for Modern Czech Nation.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 45 (6): 1215-1237. ISSN 0038-0288.

Česká republika je všeobecně známa jako nejméně náboženská země na světě a většina Čechů je na tuto skutečnost hrdá. Podle autorů jsou však Češi spíše mimo církve než ateisté, s různými formami moderní spirituality New Age, které stále více získávají na popularitě. Navíc jejich pověst bezbožnosti je poněkud diskutabilní, protože je nejčastěji založena na komunistických (a dalších ce historicky hluboce zakořeněných) protináboženských názorech, zatímco lidé mají ve skutečnosti jen malé znalosti o myšlenkách, které tak snadno odmítají. Tato tvrzení jsou založeny jak na kvantitativních údajích, které vyplynuly ze sčítání lidu a ISSP šetření o náboženství, tak na kvalitativních údajích, shromážděných místním etnografickým výzkumem v České Lípě. Českou populaci lze rozdělit do tří bloků - věřící, spiritualisté a ateisté/nevěřící; žádný z nich však nelze považovat za jednotný, pokud jde o členství nebo vzájemně se vylučující.

Sdílejte tuto stránku