impaktovaný článek
Nešpor, Zdeněk R.

Religious Processes in Contemporary Czech Society

Nešpor, Zdeněk R. 2004. „Religious Processes in Contemporary Czech Society.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 40 (3): 277-295. ISSN 0038-0288.

Studie se pokouší vyplnit mezeru ve znalosti této oblasti; analyzuje téma se zvláštním ohledem na hodnotu z hlediska kultury, symbolická zobrazení a socioekonomické instituce. Vzhledem k neexistujícímu empirickému výzkumu, kromě kvantitativních výzkumů a sčítání lidu, autor pracuje především s vlastním pozorováním včetně historických argumentů a analýz. Podle autora jsou vývojové trendy současné české religiozity podobné i odlišné od západní Evropy.