kapitola v knize / monografii
Nešpor, Zdeněk R.

Religiozita, ne-religiozita a antireligiozita v moderních společnostech: česká anomálie

Nešpor, Zdeněk R. 2005. „Religiozita, ne-religiozita a antireligiozita v moderních společnostech: česká anomálie.“ Pp. 111-116 in Hanuš, Jiří, Jan Vybíral (eds.). Evropa a její duchovní tvář. Eseje – komentáře – diskuse. Brno: CDK. 332 s. ISBN 80-7325-071-3.

Komentář k textu J. Casanovy o různých typech a formách sekularizace s perspektivy vývoje české společnosti.

Left

Oddělení: 
Témata: 
náboženství a religiozita