odborná kniha / monografie
Nešpor, Zdeněk R. 2011. Republika sociologů. Zlatá éra české sociologie v meziválečném období a krátce po druhé světové válce. Praha: Sciptorium. 304 s. ISBN 978-80-87271-48-3.

Kniha analyzuje vývoj české sociologie od samých počátků v pozdním 19. století do dočasné likvidace oboru po komunistickém převratu v roce 1948. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány kořenům a počátkům české sociologie, vlivu T. G. Masaryka a jeho následovníků, třem hlavním meziválečným sociologickým školám, úloze českých sociologů při vzniku slovenské sociologie a situaci české sociologie v období druhé světové války a krátce po ní. Autor zdůrazňuje relativně velký rozsah a pluralitu této sociologické tradice, je si však soičasně vědom i jejích slabých míst.

Left

Témata: 
dějiny sociologie
Sdílejte tuto stránku

Připojené odkazy