kapitola v knize / monografii
Šimon, Martin, Křížková, Ivana, Klsák, Adam. 2022. „Residential segregation in Prague and Central Bohemian Region 2012–2018: a multiscalar approach using individualized neighbourhoods.“ Pp. 73 – 90 in Martin Ouředníček (ed). Prague and Central Bohemia: Current Population Processes and Socio-Spatial Differentiation. Praha: Karolinum. 170 s. ISBN 978-80-246-5028-9.

Cílem tohoto textu je popsat a porovnat rezidenční segregaci cizinců v Praze a Středočeském kraji v letech 2012–2018. Prostorové rozmístění cizinců měříme pomocí nové metody individualizovaných multi-měřítkových sousedství. Tato metoda umožňuje porovnat rozložení menšinové a většinové populace na různých měřítkových úrovních a nezávisí na administrativně-správním členění území. Dílčí pozornost je věnována kategorizaci cizinců do skupin, kde srovnáním cizinců ze slovanských a neslovanských zemí a cizinců z EU a mimo země EU měříme dopady kulturní blízkosti a právního postavení na rezidenční segregaci. Tato analýza vychází z podrobných údajů o cizinecké populaci z dat Ministerstva vnitra České republiky. Výsledky studie ukazují všeobecný trend poklesu rezidenční segregace v Praze a Středočeském kraji v letech 2012 až 2018. Rezidenční segregace kulturně blízké skupiny je nižší než v případě kulturně vzdálenější skupiny, občané EU jsou prostorově méně segregovaní než občané zemí mimo EU. V závěru hodnotíme přínos zvolené metody a diskutujeme důsledky nových poznatků.

Left

Témata: 
bydlení
město a vesnice
metodologie výzkumu
migrace a mobilita
veřejná správa
Sdílejte tuto stránku

Připojené soubory

SouboryVelikost
PDF icon _poster_segr_ms2_-_ok_-_color_-_web.pdf882.41 KB

Připojené obrázky

Figure 5.3: Change in number of foreigners in individualised scalable neighbourhoods at k = 200 level in Prague and Central Bohemian Region 2012-2018.
Figure 5.4: Change in number of foreigners in individualised scalable neighbourhoods at k = 200 level in Prague metropolitan core 2012-2018.
Figure 5.5: Change in number of foreigners in individualised scalable neighbourhoods at k = 3200 level in Prague and Central Bohemian Region 2012-2018.
Figure 5.6: Change in number of foreigners in individualised scalable neighbourhoods at k = 3200 level in Prague metropolitan core.