kapitola v knize / monografii
Dudová, Radka. 2009. „The Rise of Lone-Parent Families - Challenging the Norm.“ Pp. 135-170 in Hašková, Hana, Zuzana Uhde (eds.). Women and Social Citizenship in Czech Society: Continuity and Change. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 245 s. ISBN 978-80-7330-150-7.

Postoj českých institucí vůči osamělému rodičovství se v průběhu druhé poloviny 20. století významně proměňoval. K hlavním změnám došlo na úrovni veřejného a expertního diskurzu, a na úrovni sociálních politik. Kapitola popisuje tento institucionální vývoj a analyzuje hlavní problémy, se kterými se jednorodičovské rodiny v České republice v průběhu tohoto období setkávaly.

Součást publikace: 
Sdílejte tuto stránku