kapitola v knize / monografii
Nešporová, Olga. 2008. „Rodiče a domov rodičů.“ Pp. 95-103 in Rychtaříková, Jitka, Věra Kuchařová (eds.). Rodina, partnerství a demografické stárnutí. Praha: VÚPSV, v.v.i. 169 s. ISBN 978-80-87007-75-4.

Pro život každého jedince je důležité období dětství a rozvoje, kdy je většinou velmi pevně vázán k rodičům, kteří za něj rozhodují a zároveň mu poskytují prostředí vhodné k životu a učí ho základním sociálním dovednostem. Vztah k rodičům je však záležitostí celoživotní a nekončí dospělostí, vyvíjí se celý život. Kapitola podává základní údaje o dětství respondenta a o jeho soužití s rodiči, přináší informace o tom, kdy se zhruba lidé v ČR osamostatňují ze závislosti na rodičích co se týká společného bydlení. Zachyceny jsou i informace o spokojenosti samostatně bydlících respondentů se vztahem k rodičům, vzdálenosti bydliště osamostatněných dětí od rodičů a četnosti návštěv rodičů.

Left

Témata: 
mezigenerační vztahy
mezilidské vztahy
rodina
Sdílejte tuto stránku