recenzovaný článek
Nešpor, Zdeněk R. 2010. „Rodina / domácnost jako náboženská skupina v procesu transformace.“ Lidé města / Urban People 12 (1): 31-60. ISSN 1212-8112.

V článku autor (1.) shrnuje základní teoretické a historické zdroje umožňující zkoumání vzájemných vazeb mezi rodinou a náboženským životem, a (2.) ukazuje jejich transformaci v České republice po roce 1989 prostřednictvím analýzy sociologických výzkumů ISSP 1998 a ISSP 2008.

 

Sdílejte tuto stránku