nerecenzovaný článek
Maříková, Hana

Rodina na prelome tisícročia aneb o "starých" a "nových" otcích

Maříková, Hana. 2005. „Rodina na prelome tisícročia aneb o "starých" a "nových" otcích.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 6 (1): 50-51. ISSN 1213-0028.