jiná publikace
Beláňová, Andrea. 2020. „Role církví a význam religiozity v následné péči o propuštěné vězně: Vyhodnocení dvouletého výzkumného projektu.“ Výzkumná zpráva.

Zpráva je závěrečným výstupem z projektu „Role církví a význam religiozity v následné péči o propuštěné vězně“ realizovaného v rámci post-doktorandské podpory Akademie věd ČR. Zpráva se zabývá vyhodnocením výzkumného projektu a je rozdělena do čtyř oblastí. Shrnuje základní poznatky z terénu a výstupy.

Left

Témata: 
kriminalita
náboženství a religiozita
Sdílejte tuto stránku