jiná publikace
Čermák, Daniel, Eva Kyselá, Martin Ďurďovič, Kateřina Bernardyová. 2015. „Role místních komunit v procesu rozhodování o hlubinném úložišti vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů v ČR. Závěrečná zpráva z kvantitativní fáze výzkumu.“ Praha: SOÚ AV ČR, 102 s. (výzkumná zpráva)

Výzkumná zpráva analyzuje data, která byla získána v květnu 2015 v reprezentativním dotazníkovém šetření ve 4 ze 7 vytipovaných lokalit pro výstavbu hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů v ČR. Svorníkem analýzy názorů obyvatel lokalit je otázka role místních komunit v procesu rozhodování o umístění úložiště.

The research report analyses data gathered in May 2015 in a representative questionnaire survey in 4 out of 7 preselected localities for the siting of a deep geological repository of spent nuclear fuel and radioactive waste in the Czech Republic. The analysis of views of local inhabitants focuses especially on the role of local communities in the decision-making process about the repository.

Sdílejte tuto stránku